GDPRPrivatlivspolitik for juridisk rådgivning og sagsbehandling
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Advokat Julian Jensen behandler personoplysninger i forbindelse med juridisk rådgivning og sagsbehandling. Til brug for sagsbehandlingen registreres personoplysninger såsom navn, adresse, e-mailadresse, stilling og CPR-nr mm. Personoplysninger anvendes udelukkende til sagens behandling. De personoplysninger, som modtages i forbindelse med sagens behandling, bliver opbevaret sikkert og behandles fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen.

Det er Julian Jensen, som er dataansvarlig, og som derfor kan kontaktes, hvis der er spørgsmål vedrørende personoplysninger. 


1. Kategorier af personoplysninger og formål

Vi passer godt på dine oplysninger og behandler kun personoplysninger, som er nødvendige for at håndtere den sag, hvori vi har modtaget oplysninger, eller for at opfylde lovgivningen. Vi indsamler alene de persondata vi har brug for, for at varetage klientens interesser.  Ofte vil dette være kontaktoplysninger, såsom navn, e-mail, adresse, telefonnummer, stilling mm. Dermed oplysninger, der er relateret til f.eks. en konkret forhandling eller sagsbehandling. Dette er en del af vores behandlings-grundlag, og formålet er dermed at indgå aftale med klienten, varetage klientforholdet, levere juridiske ydelser, og sagsbehandle. Vi bruger således disse oplysninger til at varetage dine klientinteresser hos os. I det omfang det er nødvendigt for at varetage dine interesser, vil vi sende dine oplysninger videre. Som eksempel på dette, kan nævnes indgivelse af stævning.

 Selvom du ikke er klient hos os, vil vi kunne modtage oplysninger om dig som part i en sag, vi behandler. Det vil i langt de fleste tilfælde dreje sig om identifikations- og kontaktoplysninger. 


2. Kilder

Personoplysningerne indsamles fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, din advokat eller anden rådgiver, eller tredjepart.


3. Videregivelse til tredjeparter

Afhængigt af omstændighederne kan personoplysningerne blive videregivet til tredjeparter, hvis det sker som led i rådgivning og sagsbehandling, eller hvis det er nødvendigt for at overholde retlige forpligtelser eller lovgivning. Videregivelse sker dog, i overensstemmelse med reglerne om tavshedsplig, og sker som led i levering af juridiske ydelser, aftaleindgåelse eller sagsbehandling.


4. Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer som udgangspunkt personoplysninger i 5 år, efter sagens afslutning. Hvis konkrete omstændigheder nødvendiggøre det, opbevarer vi oplysninger i kortere eller længere tid.


5. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder( med undtagelser, der følger af lovgivningen):

-Retten til indsigt i de personoplysninger, som behandles om dig

-Ret til at få slettet personoplysninger

-Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger

-Retten til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger

-Du har også ret til at klage til Datatilsynet, se mere på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk